Centrum Geestelijke Gezondheid — infofiches suïcidepreventie

Van moeilijk bespreekbaar tot aantrekkelijke vormgeving

illustraties  /  ontwerp & opmaak

7 infofiches die je op weg helpen wanneer je in aanraking komt met het thema zelfdoding in je jeugdwerkorganisatie: hoe praat je er het best over, welke signalen kan je herkennen en wat je kan doen in crisissituaties. Niet alleen het thema, maar ook de opdracht zelf brachten Mount Zirkel uit haar comfortzone. We tekenden illustraties die helpen om te verbinden, observeren en gevoelens onder woorden te brengen. En dit op een speelse manier, want de fiches zijn gemaakt voor jeugdwerkers tussen 18-25 jaar in opdracht van het Centrum Geestelijke Gezondheid. Een goedgekozen beeld overstijgt soms het zoeken naar de juiste woorden. Mount Zirkel zocht het juiste grafische evenwicht om dit beladen onderwerp toch aantrekkelijk vorm te geven zodat de fiches effectief gelezen en gebruikt zouden worden. De ultieme doelstelling!
Dank aan:Zelfmoordlijn 1813 – BelgiëVLESP - Vlaams Expertisecentrum Suïcidepreventie WAT WAT en alle betrokken jeugdwerkersZit je met vragen? www.zelfmoord1813.beDe fiches downloaden? Klik hier.

"We contacteerden Mount Zirkel voor de lay-out en illustraties voor digitale fiches. Ze voelden perfect het thema en de doelgroep aan waardoor de fiches helemaal de juiste uitstraling kregen. De boodschap werd prima verduidelijkt door het ontwerp."

— Charlotte Aertsen, Provinciaal Coördinator Suïcidepreventie Antwerpen, over deze trail

"Mount Zirkel verzorgde zowel de lay-out als de illustraties. Ze werken vlot, flexibel en proberen echt te begrijpen waar je naartoe wil met je product. Team Zirkel zoekt mee en streeft zelf ook naar een mooi product."

— Charlotte Aertsen, Provinciaal Coördinator Suïcidepreventie Antwerpen, over deze trail

Centrum Geestelijke Gezondheid— infofiches suïcidepreventie

illustraties  /  ontwerp & opmaak

7 infofiches die je op weg helpen wanneer je in aanraking komt met het thema zelfdoding in je jeugdwerkorganisatie: hoe praat je er het best over, welke signalen kan je herkennen en wat je kan doen in crisissituaties. Niet alleen het thema, maar ook de opdracht zelf brachten Mount Zirkel uit haar comfortzone. We tekenden illustraties die helpen om te verbinden, observeren en gevoelens onder woorden te brengen. En dit op een speelse manier, want de fiches zijn gemaakt voor jeugdwerkers tussen 18-25 jaar in opdracht van het Centrum Geestelijke Gezondheid. Een goedgekozen beeld overstijgt soms het zoeken naar de juiste woorden. Mount Zirkel zocht het juiste grafische evenwicht om dit beladen onderwerp toch aantrekkelijk vorm te geven zodat de fiches effectief gelezen en gebruikt zouden worden. De ultieme doelstelling!
Dank aan:Zelfmoordlijn 1813 – BelgiëVLESP - Vlaams Expertisecentrum Suïcidepreventie WAT WAT en alle betrokken jeugdwerkersZit je met vragen? www.zelfmoord1813.beDe fiches downloaden? Klik hier.
"We contacteerden Mount Zirkel voor de lay-out en illustraties voor digitale fiches. Team Zirkel voelde perfect het thema en de doelgroep aan waardoor de fiches helemaal de juiste uitstraling kregen. De boodschap werd prima verduidelijkt door het ontwerp." — Charlotte Aertsen, Provinciaal Coördinator Suïcidepreventie Antwerpen, over deze trail
"Mount Zirkel, die zowel de lay-out als de illustraties verzorgde, werkte vlot en flexibel. Ze proberen echt te begrijpen waar je naartoe wil met je product. Team Zirkel zoekt mee en streeft zelf ook naar een mooi product." — Charlotte Aertsen, Provinciaal Coördinator Suïcidepreventie Antwerpen, over deze trail
"De persoonlijke aanpak waarbij je het gevoel krijgt echt samen te werken om tot een goed product te komen, sprong er voor mij wel uit. Je hebt als klant niet het gevoel een nummer te zijn." — Charlotte Aertsen, Provinciaal Coördinator Suïcidepreventie Antwerpen, over deze trail